Kategorie

Polityka prywatności

 

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Empireum Piotr Dopieralski z siedzibą w Jabłonnie, poprzez Serwis.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Empireum Piotr Dopieralski z siedzibą w Jabłonnie, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna ,

NIP 956-169-75-98 REGON 871253324.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 2. Jakie dane i w jaki sposób dane są zbierane przez przedsiębiorstwo
 3. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza przez Użytkownika Serwisu. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika i przetwarza te dane na podstawie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików „cookies” (zobacz Polityka plików „cookies”).
 1. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, woli usunięcia danych oraz innych ich modyfikacji
  1. Każdy Użytkownik przysługuje:
 • prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz celem przesłania Użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
 3. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, czy realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną ani sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu, na potrzeby którego dane zostały przekazane. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki ochrony prywatności Serwisu, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 7. O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą poosiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”